Z okazji 8 marca tygodnik „The Economist” jak co roku opublikował wskaźnik szklanego sufitu (glass-ceiling index) dla 28 krajów OECD. Wskaźnik zb...