Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

22 kwietnia 2023 0 przez Blog4Women

Coraz częściej małżeństwa kończą się rozwodem. Może się on odbyć bez orzekania o winie, lecz są też sytuacje, w których zachodzi rozwód z orzeczeniem o winie. Jest to sytuacja, w której jedna ze stron ponosi odpowiedzialność za rozpad związku. Decydując się na tę opcję, watro rozeznać się w szczegółach z nim związanych, tak aby wiedzieć z czym może się on wiązać. 

Od czego zacząć przy rozwodzie?

Rozwód jest to rozpad związku małżeńskiego, w wyniku żądań jednego, lub obojga małżonków. Jednak watro przed podjęciem ostatecznej decyzji zainteresować się tym, od czego zacząć całą procedurę rozwodu z orzeczeniem o winie. Istotnym krokiem może okazać się rozeznanie się w zebraniu odpowiedniej argumentacji świadczącej o całkowitym rozpadzie małżeństwa. Należeć będzie do tego zebranie dowodów oraz świadków potwierdzających nasze racje. Posiadając już te informacje należy przejść do działania, które wygląda następująco:

  1. Napisanie pozwu rozwodowego
  2. Złożenie pisma rozwodowego
  3. Uczestnictwo w rozprawie sądowej

Czego nie robić w trakcie rozwodu?

Rozwód z orzeczeniem o winie może wiązać się ze stresem. Często zdarza się, że w jego wyniku podejmujemy wiele decyzji pochopnie, co przekłada się na późniejsze problemy oraz długo ciągnące się orzekanie sądu. Watro, więc wiedzieć czego nie robić w trakcie rozwodu:

  • niedokładne i pochopne zebranie dowodów winy
  • nieodpowiednie zabezpieczenie dowodów
  • zbyt wysokie oczekiwania odnośnie alimentów
  • traktowanie współmałżonka jako przyjaciela
  • brak określenia widywań z dziećmi oraz opieki nad nimi
  • działanie na własną rękę bez pomocy adwokata

Ile wynosi opłata za rozwód?

Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie, warto wziąć pod uwagę koszty, które się z nim wiążą. Niestety kwoty mogą się wahać w zależności od adwokata, czy porad prawniczych, na jakie się zdecydujemy. Do opłat stałych zaliczyć można opłatę sądową za pozew rozwodowy, która wynosi 600 zł. Dodatkowo, jeśli chcemy ubiegać się także o inne korzyści związane z rozwodem, warto wziąć pod uwagę również inne koszty, na które możemy być narażeni. Jednym z nich jest podział majątku w systemie spornym, którego koszt to aż 1000 zł. Jeżeli chcemy również zgłosić wniosek o eksmisję ze wspólnego gospodarstwa naszego przyszłego współmałżonka, to opłata wynosi 200 zł. Również istotna może okazać się opinia OZSS (Opiniodawczy Zespół Sądowych specjalistów), której może zażądać sąd a jej cena wacha się od ok. 800 – 2.000 zł.

Kiedy należy wziąć rozwód?

Oczywiście rozwód powinien być ostateczną decyzją, lecz często jest jedynym rozsądnym wyjściem, aby uwolnić się od toksycznej relacji. Jego główną przyczyną może być naruszenie obowiązków małżeńskich. Warto jednak zastanowić się, czy jesteśmy gotowi podjąć walkę sądową, która może potrwać dłuższy okres czasu oraz wiązać się z niemałymi kosztami. Istotne może okazać się też zwrócenie uwagi na to, czy jest to odpowiedni moment ze względu na ilość zebranych dowodów oraz świadków. Czasami odsunięcie rozwodu o winie w czasie może okazać się nieuniknione.

Rozwód z orzeczeniem o winie jest w wielu przypadkach najlepszą decyzją rozwodową. Zwłaszcza jeśli mamy pewność co do winy naszego współmałżonka. Jego wygranie może nieść ze sobą bowiem wiele plusów, alimenty, które przysługują na niewinnego współmałżonka i zdobycie opieki nad dziećmi. Dodatkowo sąd może zarządzić o podziale majątku ze znaczną korzyścią dla niewinnego oraz obciążeniem strony przegranej kosztami sądowymi – jest to nawet ujęte w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Watro, być jednak być świadomym jak skomplikowany jest to proces.

 

Dowiedz się więcej na: https://radcasilski.pl/