Czy bliscy muszą odprowadzić podatek od mojego spadku?

Czy bliscy muszą odprowadzić podatek od mojego spadku?

8 marca 2019 0 przez Blog4Women

Jeśli chcemy przekazać w spadku swoim bliskim nieruchomość lub inny rodzaj majątku, wzwyczajaj nasuwa się nam pytanie, jak wysoki podatek ci będą musieli uiścić po naszej śmierci i otrzymaniu praw do darowizny. W tym artykule krok po kroku wyjaśnimy ci, jak wygląda opłata podatku od spadku, ile wynosi i kto może się od niej uchylić.

Zanim przejdziemy do przedstawienia dokładnych szczegółów prawnych związanych z odprowadzeniem podatek od darowizny, zajmiemy się opisaniem 3 grup rodzinnych ora zkwot wolnych od podatku, jakie każdej z nich przysługują.

Kto zapłaci najmniej podatku?

Pierwsza grupą jest najbliższa rodzina, czyli małżonkowie, dziadkowe, dzieci, rodzeństwo, wnuki. Osoby te, płaca podatek dopiero w sytuacji, gdy kwota spadku przekracza 9637 zł. Następna grupa to krewni dalsi, czyli dzieci rodzeństwa i kuzynostwa, dzieci rodzeństwa rodziców oraz jeszcze dalsza rodzina.

Jeśli zaliczasz się do 2 grupy, zapłacisz podatek od spadku, gdy wartość darowizny przekroczy 7276 zł. Ostatnia, 3 grupa to osoby niespokrewnione lub jedynie spowinowacone, ale zbyt odlegle, by można było uznać je za połączone więzami krwi. Jeśli jesteś w owej grupie, podatek uiścisz, gdy kwota spadku przekroczy 4902 zł.

Kiedy okaże się, że jednak nie musimy odprowadzić podatku od spadku, nie jesteśmy w żaden sposób zobligowani do zarejestrowania jego otrzymania w urzędzie skarbowym lub w innej instytucji. Gdy z kolei przekroczymy tę kwotę nawet o bardzo drobną sumę, musimy udać sie do urzędu skarbowego z wypełnionym formularzem SD-3. A co z darowizną?

Kiedy mogę uchylić się od opłaty za darowiznę?

Jeżeli chodzi o spadek, sytuacja wydaje się być jasna. A co z darowizną? Czy od niej również musisz obowiązkowo odprowadzić podatek? Wszystko zależy od sytuacji i od tego, od kogo tę darowiznę otrzymujesz.

Podobnie jak w przypadku spadku, najmniej obciążona jakimikolwiek podatkami i kosztami z tego tytułu jest najbliższa rodzina. Więcej informacji na temat podatku od darowizn znajdziesz na tej stronie internetowej http://urzadskarbowy24.pl.