Rozwód rodziców. A co z dziećmi?

Rozwód rodziców. A co z dziećmi?

21 marca 2018 0 przez Blog4Women

affection-1866868_1280Zanim podejmiemy decyzję o rozwodzie, powinniśmy rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”. O ile w przypadku małżeństw bezdzietnych większych problemów nie ma, to jeśli mamy dziecko, będziemy musieli podjąć decyzję, z którym rodzicem ma zostać. Często właśnie ta kwestia jest najbardziej sporna. Konieczne będzie wówczas uregulowanie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dziećmi. Na czym polega władza rodzicielska? Jak możemy ograniczyć władzę drugiemu z małżonków?

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to wszelkie prawa i obowiązki, jakie mają rodzice wobec swoich dzieci. Od urodzenia dziecka przysługuje ona obojgu rodzicom, jednak z czasem – np. w wyniku rozwodu – może zostać ograniczona. Władza rodzicielska to nie tylko opieka i wychowanie dziecka, ale także zarządzanie jego majątkiem czy reprezentowanie go w różnych sprawach. Jeśli władza rodzicielska nie została ograniczona jednemu z rodziców, wówczas decydują oni wspólnie.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może zostać zasądzone przez sąd w dwóch sytuacjach – w przypadku rozłączenia rodziców lub w związku z zagrożeniem dobra dziecka. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej może złożyć jedno z rodziców dziecka. Ponadto z takim wnioskiem może wystąpić każdy, kto ma wiedzę o sytuacji, którą sąd musi zbadać, by sprawdzić, czy dziecku nie dzieje się krzywda.

W przypadku złożenia wniosku, władza przyznawana jest rodzicowi, który zapewni dziecku najlepsze warunki rozwojowe i materialne. Wówczas drugi rodzic traci pewne przywileje wobec dziecka, co jest regulowane przez sąd.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to zwykle skrajna sytuacja. Może do niego dojść w wyniku nieuleczalnej choroby rodzica, zaginięcia rodzica lub braku zainteresowania czy wyroku długoletniej kary pozbawienia wolności. Ponadto sąd może pozbawić władzy rodzica, który nadużywa władzy i zagraża zdrowiu psychicznemu lub fizycznemu dziecka oraz rażąco zaniedbuje obowiązki i narusza dobro dziecka.