Od kiedy badanie serca przestało być uciążliwe? Od teraz.

Od kiedy badanie serca przestało być uciążliwe? Od teraz.

16 czerwca 2015 0 przez Virtu

serce
Dzięki systemom telemetryczym, jakie wykorzystywane są w dynamicznie rozwijającej się telekardiologii, proces stawiania diagnozy pacjentom kardiologicznym stał się szybszy i bardziej trafny. Wyniki badania TELEMARC® potwierdzają, że wykorzystanie systemów telemetrycznych pozwala na trzykrotnie szybsze postawienie diagnozy przy dwukrotnie większej szansie wykrycia zaburzeń serca.

Korzyści z zastosowań telemedycznych jak mobileHolter®, czerpią zarówno pacjenci jak i lekarze. Pacjenci zyskują komfort wysokiej jakości badania połączony z wygodą przebywania w dowolnym miejscu podczas badania np. w pracy, w domu czy na siłowni. Lekarze monitorują na bieżąco stan badania swoich pacjentów. Dzięki temu mogą dostosować termin wizyty zależnie od jej pilności. Lekarze są też lepiej przygotowani na rozmowe z pacjentem, dysponując szczegółowym wynikiem badania.

Dr Radosław Sierpiński z Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie podkreśla, że systemy wielodobowego monitoringu rytmu serca odgrywają szczególną rolę w diagnostyce migotania przedsionków. Szybkie postawienie diagnozy i wdrożenie leczenia przeciwkrzepliwego umożliwia uchronienie pacjentów przed tak dramatycznymi powikłaniami migotania przedsionków jak udar mózgu. Wyniki badania TELEMARC® pokazują, że w porównaniu do tradycyjnego 24-godzinnego Holtera EKG, zastosowanie systemów telemetrycznych z 7- i 14-dniowym telemonitoringiem rytmu serca, blisko trzykrotne przyspieszyło czas potrzebny na postawienie diagnozy migotania przedsionków oraz wdrożenie właściwej terapii. Zapewniając równocześnie dwukrotnie większą trafność diagnozy.

Badania z zastosowaniem systemów telemetrycznych w usługach typu mobileHolter® nie tylko pozwalają na dostęp do danych EKG w dowolnym momencie, ale także umożliwiają wielodobowy zapis rytmu serca np. 7- lub 14-dniowy, co według wstępnych wyników badania TELEMARC® prawie dwukrotnie podnosi szanse na wykrycie arytmii czy zdiagnozowanie przyczyny omdleń. W systemie PocketECG® dostępny jest podgląd przebiegu badania i jeśli pojawiają się artefakty badania, system od razu sygnalizuje np. problem techniczny. Można więc natychmiast skontaktować się z pacjentem i poprosić, aby poprawił elektrodę czy wymienił baterię. W efekcie otrzymujemy dobre jakościowo badania. Porównując system telekardiologiczny ze standardowym badaniem holterowskim, bez wątpienia pierwsze rozwiązanie jest bardziej skuteczne w wykrywaniu arytmii.

mobileHolter® to kompleksowa usługa dostępna zarówno w prywatnych przychodniach jak i poprzez zamówienie online z dostawą kurierską do domu pacjenta. Jest to wielodobowy zdalny system holterowski, którego zapis monitorowany jest na bieżąco w Centrum Monitorowania, a po zakończeniu badania serca, pacjent-użytkownik dostaje szczegółowy raport z opisem pracy swojego serca. Usługę tą cechuje zarówno bezpieczeństwo i komfort badanego, jakie gwarantuje całodobowa infolinia techniczna, jak i oszczędność czasu pracy lekarza.

System PocketECG®, wykorzystywany w usłudze typu mobileHolter®, służy do zdalnego monitorowania rytmu serca i charakteryzuje go fakt, że długość badania oraz liczba gromadzonych danych jest nieograniczona, gdyż nie limitują ich żadne karty pamięci. Ponadto, lekarz w dowolnym momencie może sprawdzić co dzieje się z rytmem serca pacjenta więc nie ma możliwości, aby pojawiały się tzw. puste badanie. Dla porównania, jeśli w tradycyjnym badaniu holterowskim w pierwszej godzinie oderwie się elektroda, to po 24 godzinach otrzymujemy puste badanie, które trzeba powtórzyć.