Być rodzicem – o czym należy pamiętać, gdy pojawia się dziecko

Być rodzicem – o czym należy pamiętać, gdy pojawia się dziecko

22 kwietnia 2015 0 przez Virtu

Beautiful happy family - isolated over a white background

Beautiful happy family – isolated over a white background


Powiększenie rodziny to niewątpliwie ważne i oczekiwane z niecierpliwością wydarzenie. Nic więc dziwnego, że świeżo upieczeni rodzice nie widzą świata poza swoim maleństwem, gdy wreszcie pojawi się na świecie. W ferworze nowych obowiązków i radości z nimi związanych, należy jednak pamiętać o kilku rzeczach pod kątem obecnych i przyszłych finansów całej, powiększonej rodziny.

Rejestracja i becikowe

Po urodzeniu dziecka rodzice zobligowani są do załatwienia szeregu tzw. urzędowych spraw związanych z narodzinami dziecka. Chodzi tu m.in. o rejestrację dziecka (nadanie numeru PESEL) i jego zameldowanie. Warto także pamiętać, że z tytułu urodzenia dziecka państwo wypłaca jednorazowe świadczenie, tzw. becikowe. Przysługuje ono matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Warunkiem uzyskania becikowego jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający kwoty 1922 zł/netto. Dochód ustala się tak jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie inne zapomogi rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego. Do samego wniosku o becikowe należy dołączyć m.in.: zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu; akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny; dowód osobisty wnioskodawcy; zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodzie za rok 2013 każdego pełnoletniego członka rodziny. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów można uzyskać w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w gminie, w której się mieszka.

W miejscu pracy

Nie każdy wie, że rodzice, których pracodawca zapewnia grupowe ubezpieczenie na życie, powinni sprawdzić, czy gwarantuje ono wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Jeżeli tak, to należy złożyć specjalny wniosek, który przeważnie dostępny jest w dziale kadr lub księgowości w firmie. Niezbędny jest również odpis aktu urodzenia dziecka oraz kopia dokumentu tożsamości matki. Na wypłatę świadczenia czeka się mniej więcej od dwóch dni do dwóch tygodni, a jego kwota jest zależna od składek odprowadzanych w ramach ubezpieczenia.

Warto również wiedzieć, że grupowe ubezpieczenia na życie mogą zabezpieczać finansowo rodzinę na wypadek choroby pociechy. Zazwyczaj dają one możliwość wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu ciężkiego zachorowania dziecka. Jakie choroby objęte są ochroną dokładnie definiują ogólne warunki ubezpieczenia.

Indywidualne ubezpieczenie dla malucha i rodziny

Zakładając rodzinę dorośli stają przed trudnym zadaniem wychowania i edukacji dzieci. Chcąc zapewnić dzieciom idealne warunki do rozwoju rodzice niejednokrotnie muszą zaangażować w ten cel duże środki finansowe. Aby zapewnić dziecku lepszy start w dorosłe życie bez konieczności rezygnacji z własnych marzeń oraz planów, można wykupić dla dziecka tzw. ubezpieczenie posagowe (np. „W trosce o pewną przyszłość”). Pozwala ono na bezpieczne gromadzenie kapitału, który w przyszłości zasili rachunek dziecka. Systematycznie wpłacane środki czekają do momentu, kiedy dziecko osiągnie wskazany w umowie wiek, np.: pełnoletniość. W ten sposób na starcie w dorosłe życie dziecko będzie zabezpieczone finansowo.

Na rynku dostępne są również rozwiązania dla całej rodziny. Na przykład ING Życie posiada w ofercie ubezpieczenie „Sposób na Przyszłość”, które można elastycznie dopasować do konkretnych wydarzeń w życiu rodziny, takich jak np. narodziny dziecka. Co więcej w ramach tej polisy można ubezpieczyć nawet 10 osób. Do umowy podstawowej gwarantującej ubezpieczenie na życie można dobrać umowy dodatkowe. Dla wygody i korzyści klienta zostały skompletowane w pakiety według głównych potrzeb – zdrowotny, wypadkowy i dziecięcy. Ponadto jest to ubezpieczenie łączące ochronę z możliwością inwestowania, tak aby gromadzić środki finansowe np. na studia dziecka czy jego pierwsze mieszkanie.