Bezpłatne podręczniki?

Bezpłatne podręczniki?

16 maja 2015 0 przez Majka

child-544316_640Już od ubiegłego roku głośno mówi się o tak zwanej „dużej ustawie podręcznikowej”. Jest to nowelizacja do ustawy wprowadzona właśnie w 2014 roku, mająca głównie za zadanie ułatwić dostęp uczniom do podręczników szkolnych oraz materiałów do nauczania.

Ostatnimi laty zarówno podstawa programowa, jak i zestawy podręczników zmieniały się drastycznie – właściwie w każdym roku obowiązywały inne książki szkolne, przez co zarówno uczniowie, jak i ich rodzice mieli problem z tym, aby skompletować podręczniki potrzebne do nauki. Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło zmienić ustawę tak, aby dostęp do podręczników szkolnych był łatwiejszy. Oprócz tego jednak wprowadziło również inne udogodnienia, jak na przykład dotację celową.

Dotacja celowa to obowiązek zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, obejmująca zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazjalne. Minister edukacji narodowej w liście do dyrektorów szkół podstawowych oraz gimnazjów pisze, iż proces zmian zostanie w pełni wdrożony we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018.

Jednocześnie, przed nadejściem roku szkolnego 2015/2016, decydując się na wybór podręcznika do klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum, nauczyciele są zobowiązani do korzystania z wykazu podręczników (wykaz ten dostępny jest na stronie internetowej MEN) dopuszczonych do użytku szkolnego, dostosowanych do wieloletniego użytku, ponieważ ustawa przewiduje dotacje celowe tylko co trzy lata, więc zakupione z dotacji podręczniki muszą posłużyć uczniom kolejnych trzech roczników. Środki dotacji celowej na zakup podręczników mogą być również użyte w celu drukowania czy powielania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych lub na zakup urządzeń drukujących i kopiujących oraz materiałów eksploatacyjnych do nich, z zastrzeżeniem oczywiście, iż ich druk oraz powielanie powinno być zgodne z prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi, zgodnie z art. 27 i 28 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.