Psychoterapia małżeńska – kiedy warto skorzystać?

Psychoterapia małżeńska – kiedy warto skorzystać?

7 marca 2016 0 przez Majka

heartsickness-428103_640

Konflikty w małżeństwie

Konflikty między partnerami to chleb codzienny małżeństwa. Pojawiają się zarówno w udanych związkach jak i tych, które walczą o swoje przetrwanie. Mogą dotyczyć takich obszarów jak stres związany z pracą, pieniądze, dzieci, teściowie, seks czy prowadzenie domu. Mogą być też związane z rozdźwiękiem między oczekiwaniami wobec małżeństwa, marzeniami o związku, które partnerzy wnoszą do relacji a rzeczywistością wspólnego życia. Konflikty w małżeństwie można podzielić na takie, które rozwiązać się da oraz takie, które będą wracały i nigdy nie zostaną w pełni rozwiązane. John Gottman twierdzi, że prawie 70% małżeńskich konfliktów do tzw. konflikty nawracające. Mogą one sparaliżować związek. Można jednak nauczyć się z nimi żyć i mimo ich istnienia para może odczuwać zadowolenie z bycia razem i wspólnego życia.

Jak radzić sobie z problemami w małżeństwie?

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów obejmuje takie działania jak: łagodne wchodzenie w dyskusję, podejmowanie prób ratowania rozmowy i reagowanie na podobne próby podejmowane przez partnera, uspokajanie siebie i rozmówcy, tolerowanie nawzajem swoich wad oraz dążenie do kompromisu. Ważne jest też zrozumienie, o co właściwie partnerzy się spierają. Czy jest to rzeczywiście spór o to jak szybko mąż prowadzi samochód, czy może u jego podłoża leży potrzeba bezpieczeństwa żony? Czy małżonkowie kłócą się o to, że jedno z nich nie ugotowało obiadu, nie posprzątało czy może walczą o to co ów obiad czy czysty dom symbolizuje?

Jak może pomóc terapia małżeńska?

Kiedy partnerzy wielokrotnie kłócą się o to samo, kiedy pojawiają się w małżeństwie nawracające konflikty może być im trudno samodzielnie przyjrzeć się temu co właściwie się dzieje w ich relacji i w jaki sposób każde z nich przyczynia się do powstawania i podtrzymywania problemów małżeńskich. W takiej sytuacji pomóc może terapia małżeńska. W trakcie terapii par, małżonkowie mają możliwość rozmawiania ze sobą w obecności osoby, która nie staje po żadnej ze stron, która widzi to co się dzieje jakby z boku. Psychoterapeuta słucha partnerów, obserwuje ich zachowania i pomaga zrozumieć, co przyczynia się do narastania i podtrzymywania problemów małżeńskich. W zależności od podejścia terapeutycznego, praca na sesjach może skupiać się bardziej na uczeniu się efektywnej komunikacji, na zrozumieniu źródeł zachowań każdego z partnerów (które często są powiązane z historią rodzinną małżonków), pokazaniu im tzw. negatywnego cyklu emocjonalnego, który pojawia się w ich relacji. Celem psychoterapii małżeńskiej może być nauczenie się rozwiązywania konfliktów, które można rozwiązać, większa otwartość emocjonalna wobec partnera, gotowość do ujawniania swoich uczuć i myśli bez oskarżania partnera, wzmocnienie umiejętności słuchania partnera oraz pielęgnowanie związku poprzez wspólne spędzanie czasu, okazywanie bliskości, zainteresowanie partnerem i budowanie wspólnej wizji przyszłości.

Warunki skuteczności terapii par

Ważnym, właściwie niezbędnym czynnikiem wpływającym na efektywność terapii par jest motywacja każdego z partnerów. Obie osoby tworzące parę muszą mieć gotowość do pracy terapeutycznej – do przyglądania się sobie i wprowadzania zmian w swoich zachowaniach. Brak gotowości jednego z partnerów do pracy nad sobą w trakcie terapii właściwie uniemożliwia terapię małżeńską. Dość często zdarza się, że na pierwszym spotkaniu z psychoterapeutą okazuje się, że para przyszła z inicjatywy jednej z osób, podczas gdy druga sceptycznie podchodzi do terapii. W takiej sytuacji, terapeuta wspólnie z partnerami pracuje nad ich motywacją do terapii, a właściwa terapia rozpoczyna się dopiero wtedy kiedy uzgodnione zostaną jej cele i potwierdzona gotowość każdej z osób do uczestniczenia w procesie zmiany.

Cele i dostępność terapii par

Coraz więcej par decyduje się na terapię małżeńską chcąc poprawić jakość wspólnego życia czy zażegnać kryzys w małżeństwie, np. związany ze zdradą. Czasem celem terapii pary może być również przygotowanie się do rozstania. Dzieje się tak wówczas kiedy np. okazuje się, że jeden z partnerów już podjął decyzję o rozwodzie, rozstaniu. Dostępność terapii małżeńskiej jest coraz większa, najczęściej oferują ją prywatne ośrodki psychoterapii. Jest to terapia z założenia krótkoterminowa, trwająca zwykle kilka miesięcy choć zdarza się też, że taka terapia trwa dłużej.

Artykuł opracowany przez: wrelacji.pl